Få hjælp til renovering af dit hus             
markningHos Energibossen sørger vores kvalificerede BedreBolig rådgiver for at føre dig trygt gennem etrenoveringsforløb med fokus på at spare energi i din bolig.
 Vores rådgivere arbejder under et kontroleret kvalitetsikringssystem som både stiller krav til rådgivernes uddannelse og til deres rådgivning af dig.

Fremtidssikring af din bolig Med Energibossen som rådgiver bliver det nemmere at tænke energi, når du skal renovere dit hus. Når energiforbedring bliver en del af renoveringen, opnår du mange fordele og fremtidssikrer samtidig din bolig på flere måder.

Energibossen IVS er BedreBolig Rådgiver og leverere kvalitetsikret ydelser under ordningen.

Du kan f.eks. opnå Mindre energiregning
Et mindre energiforbrug giver dig både en mindre regning og gør, at du bliver mindre påvirket af stigende energipriser.

Øget markedsværdi 
Et bedre energimærke gør boligen mere attraktiv, når den skal sælges og dermed mere værd.

Sundere komfort og indeklima
Når træk og kuldenedfald mindskes, får du ikke bare bedre komfort, men også et bedre indeklima.

Bedre udnyttelse
Du kan udnytte boligens areal bedre, fordi der bliver lunt og behageligt i rum, der før var kolde og havde træk.

Rådgivning efter dit behov

Vores rådgiver kan følge dig hele vejen – fra overblik over dine muligheder til færdig renovering. 
Men du vælger selv, hvor meget rådgivning du vil købe.
 Du kan få rådgivning til præcis de dele af renoveringsprocessen, du har brug for.
Energibossens rådgiver kan tilbyde at
•   Afklare dine behov og ønsker til forbedringer af boligen •   Kortlægge dit hus’ energimæssige tilstand •   Rådgive om mulige energimæssige forbedringer og hjælpe med at prioritere dem •   Udarbejde en plan med overblik over og budget for din renovering •   Projektere, indhente tilbud og lave aftale med håndværkere •   Føre tilsyn med og kvalitetssikre arbejdet •   Lave afsluttende gennemgang og overlevering •   Følge op på hele projektet et år efter renoveringen

BedreBolig   
Sådan forløber det Et forløb kan overordnet inddeles i 2 faser: BedreBolig- planen og projektet. Hver fase indeholder forskellige muligheder for rådgivning, men munder typisk ud i hhv. en plan for energirenoveringen og en færdig renovering. Forløbet med Bedrebolg- rådgiveren kan være kortere eller længere end eksemplet nedenfor – det aftaler du med din personlige rådgiver.  

1. Indledende samtale Vi starter med at tage en snak om dine planer og ønsker til boligen og de muligheder vi kan tilbyde dig. Hvis du derefter mener, at rådgivningen er relevant for dig, kan vi aftale at mødes og tale om, hvordan dit hus kan forbedres, og hvilken rådgivning du ønsker. Bliver vi enige om at fortsætte samarbejdet, aftaler vi proces og afregning for forløbet hen mod en færdig energirenovering.

2. Kortlægning af muligheder og plan Efterfølgende gennemgår BedreBolig- rådgiveren din bolig og komme med forslag til, hvordan du kan energiforbedre. Sammen udvælger vi de forbedringer, som passer til dine ønsker og økonomi. Rådgiveren prioriterer og indsætter forbedringerne i en overordnet plan, som giver overblik over baggrund, fordele og økonomi for de enkelte tiltag. Planen indeholder også et samlet budget for projektet, så du får overblik over dine udgifter og besparelser på energiregningen. Du kan tage budgettet med, hvis du skal tale finansiering med banken. Det giver banken et godt grundlag for at vurdere, hvor meget dit hus vil stige i værdi.

3. Projektering og udførelse Når planen og finansieringen er på plads, kan vores BedreBolig- rådgiver hjælpe dig gennem selve byggeprocessen – også kaldet fase 2: Selve energirenoveringsprojektet. Inden vi går i gang, aftaler vi, hvor meget af projektet du ønsker rådgivning til.  Du kan vælge selv at styre det meste eller overlade det helt til BedreBolig- rådgiveren. Hvis du lader vores rådgiver stå for processen, sørger han for, at de aftalte forbedringer bliver udført ordentligt. Rådgiveren kan ofte rådgive om andre aspekter også, f.eks. praktiske forhold, som letter projektets gennemførelse for dig.

4. Aflevering og 1-årsopfølgning Når byggeriet er afsluttet, gennemgår rådgiveren forbedringerne og instruerer dig i, hvordan du bruger din renoverede bolig. Herefter gennemgår du og rådgiveren projektet sammen. Hvis I begge er tilfredse med resultatet, afslutter I projektet og evaluerer forløbet. Du kan få dokumenteret din nye energiforbedring ved at få fornyet dit energimærke eller få udarbejdet et, hvis du ikke har et i forvejen. Energimærket synliggør husets øgede markedsværdi og kan bruges, hvis det skal sælges inden for 10 år. Du har mulighed for at købe et opfølgende tjek 1 år efter projektet. Her følger rådgiveren op på den forventede besparelse og rådgiver dig om adfærd og vedligeholdelse af boligen.

                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE

                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK

                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

 

 

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Hos Energibossen får du kompetent energirådgivning af høj kvalitet.

Vi er uddannede og certificerede af Teknologisk institut og besider kompentancer indenfor byggeri og tekniske installationer.

Vi har uddannede BedreBolig Rådgivere, Energivejleder og Aut. VVS- Installatør som rådgiver dig i alt inden for vedvarende energiløsninger og energirenovering af boliger.

Vi rådgiver i alt inden for klimaskærm og tekniske installationer, for såvel både små og store bygninger.

Vi udførere termografering og udarbejder efterfølgende rapport med beskrivelse af indsatsområder.

 

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

TERMOGRAFERING HOS ENERGIBOSSEN

HVILKEN FARVE HAR DIN EJENDOM? thermoTERMOGRAFERING GØR ENERGIFORBRUGET SYNLIGT  Termografering af bygninger og installationer er en enkel måde at visualisere ejendommens varmetab, herunder finde frem til de steder i konstruktioner og installationer, hvor det vil være mest effektivt at sætte ind med energioptimerende tiltag som f.eks. isolering, udskiftning af konstruktioner osv.

Termografering er blevet et værktøj for Energibossens rådgivere, hvor vi i planlægningen af energioptimering og i præsentationen af forslag kan give ejendommens brugere og ejere et enkelt og overskuelig indblik i, hvordan energien vandrer ud af bygningen og installationer. Samtidig er termografering et godt værktøj til fejlfinding på installationer og skjulte konstruktioner mv.
Hos Energibossen kan du bestille en termografering af jeres ejendom og efterfølgende rapport med termofotografierne og konkret forslag til tiltag for energioptimering, tilpasninger af konstruktioner og installationer.

BESTIL ET UFORPLIGTENDE TILBUD PÅ TERMOGRAFERING

Kontakt os for et godt tilbud på termografering.

                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE

                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK

                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Få hjælp til Skimmel –  kortlægning og renovering.

En grundig og uvildig kortlægning af et skimmelangrebs omfang i en bygning kræver både en byggeteknisk og mikrobiologisk viden. Vi tager de nødvendige prøver, som analyseres i laboratorium. Dette giver os mulighed for at foretage den rette fortolkning af skadens omfang og natur, hvorved vi har de rette forudsætninger for at kunne danne fagligt korrekte og uvildige konklusioner.
I forbindelse med vores rådgivning giver vi anbefalinger til, hvorledes der kan foretages en optimal renovering af skaden.

Hvad kan Energibossen IVS hjælpe dig med?

 • Kortlægning og afhjælpning af fugt- og skimmelskader
 • Laboratorieanalyser af materialeprøver
 • Rådgivning i forbindelse med konstruktionsopbygning og materialevalg
 • Forebyggelse af fugt- og skimmelskader ved nybyggeri og renoveringer

Skimmelsvamp symptomer

Mange danskere er ikke klar over at årsagen til at de føler sig utilpas kan skyldes skimmelsvamp. Det er ikke unormalt at gå i lang tid med symptomer på skimmelsvamp før man opdager årsagen. Nedenunder kan du se de mest almindelige symptomer:

 • Hoste og en trykket fornemmelse i brystet – mest almindelig hos børn
 • Hæshed når du taler
 • Bihulebetændelser der kommer igen
 • Besværet åndedræt eller en følelse af at blive forpustet
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Problemer med koncentrationen

Nogle personer har allergi overfor skimmelsvamp hvilket oftest giver kraftigere symptomer og omkring 10-15% af befolkningen er i risikozonen for at udvikle allergi mod svamp. Hos personer med allergi er det oftest luftvejssystemet der bliver ramt, mens ikke allergikere oftere lider af hovedpine, træthed og kvalme.

Heldigvis forsvinder symptomerne næsten eller helt efter man har fået fjernet svampen og skimmelrenoveret

En bygningsundersøgelse koster typisk fra kr. 5.000,- til kr. 10.000,- for en lejlighed og fra kr. 7.000,- til kr. 13.000,- ekskl. moms for et parcelhus. En sådan konsultation indebærer, besigtigelse af boligen med henblik på at foretage en byggeteknisk gennemgang efter aftale med bl.a. fugtmålinger og prøvetagning af skimmelvækst, bestemmelse af skadesomfang og skriftlig rapportering med forslag til udbedring af skaderne.

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Tilskud til energibesparelser

Udbetaling af tilskud ved energirenovering – Indrapportering af energibesparelsen.

Energibossen IVS samarbejder med Energistyrelsen og Scanenergi A/S, om energirådgivning, udbetaling af tilskud, og indrapportering af de energibesparelser der realiseres.
Vi udbetaler tilskud til efterisolering af klimaskærmen samt optimering af tekniske installationer.

De har mulighed for at indgå en aftale om indberetningen af de energibesparelser der realiseres på deres ejendom i forbindelse med energirenovering.

For at Deres energibesparelse bliver registreret og tilskud kan udbetales, kræver det Deres accept!
De skal acceptere at energibesparelsen indrapporteres til Scanenergi A/S og ikke kan overdrages til andre.

Indrapporteringen vil udløse et kontant tilskud alt efter hvor meget energi der spares regnet i KWh ud fra det første år efter renoveringen. Dvs. Hvor tykt et isoleringslag, samt hvor stort areal der isoleres, hvor mange vinduer der skiftes, samt hvilke energioptimeringer der udføres på de tekniske installationer.

Ved indrapportering til Energistyrelsen, bidrager De endvidere til registrering af Danmarks samlede realiserede energibesparelser og mængden af sparet CO2 emission til miljøet!

I forbindelse med vores rådgivning kan vi tilbyde et kontant tilskud til alle de projekter, som kan give en energibesparelse.

Vi tilbyder energirådgivning og tilskud til private, boligforeninger, erhvervsejendomme, virksomheder, offentlige institutioner, kommuner og lignende.

Vi tilbyder håndtering af tilskudsindberetning helt uden at du skal have penge op af lommen !!

 

Kontakt os for yderligere information.

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Byggestyring

Vi udførere professional byggestyring af projekter for private bygherre og virksomhedder i forbindelse med energirenovering, skimmelsanering og VVS- installationsarbejder.

Vi arbejder ud fra et kontroleret kvalitetssikringssystem som sikre og dokumentere, at arbejdet bliver udført korrekt.

Gennem vores styringsprocesser sikre vi at kvalitetsmålene bliver realiseret.
Ser det uoverskueligt ud.

Vores kompetente rådgivere står klar til dit projekt.

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Vand, varme, køling & ventilation

Vores ekspertise omfatter vvs-discipliner, boligventilation og andre anlæg til både private og erhverv samt administrationsbyggerier, produktion og sundhedssektoren. Ved både nye og eksisterende anlæg er energibesparelser, design, økonomi, indeklima og miljø i fokus.
Vi udfører projektering og rådgivning inden for alle typer nye og eksisterende anlæg. Vi yder professionel rådgivning som fx:
•    Bygherrerådgiver
•    Projekterende
•    Totalrådgiver eller del af et rådgiverteam.
Vi tilbyder vores kunder sikre, afprøvede løsninger med særlig vægt på driftsøkonomi, driftssikkerhed, innovation, energioptimering, optimal materialelevetid og bæredygtighed, dog uden at gå på kompromis med indeklima og arbejdsmijø.

Cost-benefit samt optimering af energi og driftsøkonomi

Vi har tradition for at tænke gode driftssikre løsninger ind i projekterne på mange komplicerede opgaver. Vi vil derfor gerne ind i projektet tidligst muligt for at komme i dialog med kunden om emner som materialevalg, miljøhensyn og energibetragtninger. Med tidlig involvering i projektet kan vi bidrage til en bedre driftøkonomi og derigennem væsentligt forbedret totaløkonomi.
Mange kunder bruger os desuden til at gennemgå eksisterende installationer og komme med forslag til energioptimering, betragtninger vedr. restlevetider og driftsbesparelser – altsammen ting, medvirker til direkte økonomisk gevinst for bygherren.
Vi udfører også cost-benefit analyser for bygherren i forbindelse med ombygning af eksisterende anlæg, nyanlæg o.lign.

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532

Energibossen IVS er Aut. VVS Installatør. 

Vi er din professionelle samarbejdspartner på VVS området, og leverer et fuldt serviceprogram til erhverv, foreninger og private.

Det er vores mål at skabe merværdi for vores kunder, og leverer gennemtænkte energioptimerede og bæredygtige løsninger, som sikre optimal driftsikkerhed og rentabilitet på de tekniske installationer.

Hos Energibossen IVS mødes du af vores professionel medarbejderstab bestående af erfarende specialister med et bagland at højt uddannede teknikkere.

 
                                   ENERGIBOSSEN IVS – ENGDIGET 14, 3. TV. – 2610 RØDOVRE
 
                                    TLF.: 22 33 32 90 – E-MAIL: INFO@ENERGIBOSSEN.DK
 
                                   CVR. NR: 35 85 55 72 – Den Danske Bank 3409 11472532